Żwir

Częścią działalności Betoiarni Tomex jest sprzedaż kruszyw naturalnych.
Kruszywa te znajdują zastosowanie przy produkcji betonów zwykłych i specjalistycznych, elementów betonowych, suchych zapraw i tynków, a także w budownictwie drogowym (na podbudowy i nawierzchnie).
Kruszywo już jako wyrób budowlany magazynowany jest w ściśle określonych miejscach, zwanych zasobnikami.
Kruszywo może być dostarczone do Klienta samochodowym środkiem transportu do którego to posiadamy odpowiednie zapelecze. Betoniarnia Tomex prowadzi sprzedaż produktów poprzez dział handlowy w naszym zakładzie betoniarskim w Rybniku - Jankowicach
Kruszywa naturalne spełniają wymagania obowiązujących norm:
PN – EN 12620 2004 - Kruszywa do betonu
PN – EN 13139 2003 - Kruszywa do zapraw
PN - EN 13242 2004 - Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN - EN 13043 2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu